LTH-image

Industriell processimulering / Industrial Process Simulation

Kursen Industriell processimulering vänder sig till dig om arbetar inom eller med processindustrin och som kommer i kontakt med simulering och modellering.

 

Kursen, som är på två och en halv dag, innehåller både teoretiska och praktiska inslag. De teoretiska inslagen kommer att vara fokuserade på praktisk tillämpning. Kursen håller nivån som en första fortsättningskurs vid civilingenjörsprogrammen.

 

Kursen ger dig både kunskap och färdighet i att modellera och simulera industriella processteg.Kursen fokuserar på ett antal typexempel, såsom reaktorsteg och separationssteg, för att illustrera hur man tar fram matematiska modeller och utför dynamiska simuleringar. Du kommer att lära dig utnyttjar MATLAB för att lösa ett antal processexempel.Första dagen fokuseras på att lära dig grunder i att ställa upp enkla modeller, material och energibalanser, samt att introducera dig i att göra simuleringar. Andra dagen fokuseras på mer komplexa modeller som öka din färdighet att göra simuleringar och tolka resultat.Kursen avslutas med både fördjupning inom simuleringsteknik samt utblickar mot användbarhet och utveckling.

I kursen kommer teoriavsnitt att varvas med datorövningar på praktiska exempel.

 

Dag 1:

FörmiddagInformation, Introduktion till om modellering och simulering. Introduktion till simulering i MATLAB.

EftermiddagDynamisk simulering av enkla processteg. Exempel med dynamisk blandningstankar och tankreaktor.

 

Dag 2:

FörmiddagModellbygge och simulering av komplex processer. Exempel med destillationskolonner.

Eftermiddag Modellering och simulering av mass- och värme- transportproblem. Diffusionsexempel.

 

 

Dag 3:

FörmiddagAvslutning, trender inom processimulering och simuleringsverktyg.