LTH-image

Processteknik / Process Engineering

Kursen Processteknik vänder sig till dig om arbetar inom eller med processindustrin och som känner att du behöver öka din kunskap och förståelse av grundläggande processteknik.
Transport av material och av värme är de mest centrala och generella begrepp som finns inom processindustrin. Kursen tar upp grunderna inom strömning, värme- och masstransport. Egenskaper och beteende hos fluider som strömmar diskuteras både teoretiskt och praktiskt, speciellt strömning av vätska i rör. Praktiska aspekter såsom strömningsförluster och pumpning tas också upp. Olika former av värmetransport presenteras med tonvikt på värmeväxling. Masstransport och diffusion är viktiga begrepp som ofta sker i kombination med värmetransport och strömning.
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag med följande preliminära upplägg:
Dag 1:
Grundläggande strömningslära, teori och praktiska exempel. Experiment. Strömningsbilder och strömningsförlopp. Rörströmning och pumpar. Experiment.
Dag 2:
Värmetransport och värmeväxling. Experiment. Masstransport och diffusionsfenomen.
Analogier mellan transportfenomen. Experiment.
Dag 3:
Kopplad mass- och värmetransport. Experiment.